Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ bảy, 10/1/2015, 0:0
Lượt đọc: 158

Lịch học hướng nghiệp ngày 17-1-2015 và 24-1-2015

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

NGUYỄN TRÃI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Quận 4, ngày 8 tháng 1 năm 2015

 

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỚP HƯỚNG NGHIỆP DÀNH CHO LỚP 10 VÀ 11

-        Nội dung:

Lớp

Nội dung

Thời gian thực hiện

10

-         Nhu cầu nhân lực hiện nay.

-         Chọn nghề phù hợp bản thân

-         Năng lực nghề nghiệp

-         Truyền thống gia đình với nghề nghiệp

-         Tìm hiểu nghề dạy học

-         Vấn đề giới tính trong chọn nghề

Chia 3 ca:

Thứ Sáu ngày 16/1/2015

Ca 1: C1-C5              13g45 – 15g45

Thứ Bảy ngày 17/1/2015

Ca 2: C6-C10            6g45 – 8g45

Ca 3: C11-C15          9g00 – 11g00

11

-         Nhu cầu nhân lực hiện nay.

-         Giới thiệu về

o   ngành giao thông vận tải

o   ngành kinh doanh

o   ngành bưu chính viễn thông

o   nghề liên quan an ninh quốc phòng

-         Liên hệ bản thân để chọn nghề

Chia 2 ca: Thứ Sáu ngày 23/1/2015

Ca 1: B1 – B6            13g30 – 15g15

Ca 2: B7 – B12         15g30 – 17g15

-        Địa điểm:      Hội trường

Đây là nội dung hoạt động bắt buộc theo kế hoạch năm học 2014-2015, đề nghị Giáo viên chủ nhiệm các lớp 10, và lớp 11 thông báo đến học sinh và yêu cầu tham dự đầy đủ.

                                                                                           KT. HIỆU TRƯỞNG

                                                                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  

                                                                                              ĐỖ ĐÌNH ĐOÀN

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164