Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ sáu, 20/3/2020, 0:0
Lượt đọc: 211

Một số ngành nghề phổ biến hiện nay

Nhà trường cung cấp cho học sinh 12, một số ngành nghề phổ biến hiện nay có đào tạo ở các trường địa học ở Việt Nam

Nhà trường chỉ cung cấp tên một số nganh học phổ biến hiện nay. Học sinh có thể tham khảo thêm ở website của các trường Đại học nhé.

 

 
  
 
 
Tác giả: THPT Nguyễn Trãi

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163