Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ hai, 18/12/2017, 0:0
Lượt đọc: 857

Tiến sĩ Huỳnh Anh Bình đến tư vấn hướng nghiệp 22/12/2017 cho học sinh tại trường THPT Nguyễn Trãi.

Chương trình do Trung tâm Hướng nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

V/v hướng nghiệp chọn ngành, nghề

Dành cho học sinh 11 và 12 năm học 2017-2018

 

Nhằm mục tiêu giúp cho các em học sinh tự khám phá bản thân, tìm hiểu nhu cầu ngành nghề trong xã hội, chỉ ra hướng đi phù hợp sở thích, năng lực của mình, đáp ứng nhu cầu xã hội và khả năng tài chính của gia đình; Tư vấn cho các em những hướng đi sau khi ra khổi trường trung học phổ thông; trường THPT Nguyễn Trãi phối hợp với Trung Tâm Hướng Nghiệp thành phố Hồ Chí Minh tổ chức buổi tư vấn “HIỂU MÌNH – HIỂU NGHỀ - SÁNG TƯƠNG LAI”;.

Với sự tư vấn của Tiến sĩ, chuyên gia tâm lý HUỲNH ANH BÌNH.

Đối tượng được tư vấn:

Học sinh lớp 11 và học sinh lớp 12. Đồng phục chính khóa.

Thời gian:  7g00 – 9g00 ngày 22/12/2017. Học sinh tập trung tại trường lúc 6g45 để làm công tác tổ chức.

Địa điểm: Khuôn viên trường THPT Nguyễn Trãi

 

 

Nơi nhận:

  • Như trên.
  • Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

ĐỖ ĐÌNH ĐOÀN

 

 

NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG TRÌNH TƯ VẤN HƯỚNG NGHIỆP

“HIỂU MÌNH – HIỂU NGHỀ - SÁNG TƯƠNG LAI”

*****

 1. Tầm quan trọng của việc chọn ngành nghề

 2. Những nguyên nhân chọn ngành nghề sai

 3. Hậu quả việc chọn sai ngành nghề

 4. Chọn đúng ngành nghề cần các yếu tố nào

 5. Cân nhắc mặt trái của ngành nghề khi chọn nghề

 6. Thông tin những ngành học thu hút nguồn nhân lực trong tương lai

 7. Phát hiện thế mạnh bản thân và nuôi dưỡng ước mơ

 8. Những ngã rẽ khi không đậu Đại học   

 9. Tìm hiểu các quy chế tuyển sinh mới nhất của Bộ GDĐT và thông tin tuyển sinh của các trường Đại học – Cao đẳng đồng hành cùng chương trình

10. Trang bị tâm lý – sức khỏe học tập, mùa thi

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163