Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ năm, 10/2/2022, 8:2
Lượt đọc: 135

Thông tin về kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TPHCM năm 2022

- Thông báo tổ chức thi ĐGNL của ĐHQG-HCM: so_giao_duc_va_dao_tao_thanh_pho_ho_chi_minh_10220228.pdf

- Cấu trúc đề thi: 1_thong_tin_ky_thi_dgnl_dhqg-hcm_2022_10220228.pdf

- Danh sách các trường có sử dụng kết quả thi ĐGNL ĐHQG-HCM: 2_danh_sach_don_vi_su_dung_ket_qua_thi_dgnl_2022_10220228.pdf

 

Tác giả: Quản trị viên

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164