Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ tư, 28/9/2016, 0:0
Lượt đọc: 386

Thông báo học sinh nghỉ học

Trân trọng thông báo PHHS:

Ngày Thứ Sáu, 30/9/2016, toàn thể học sinh được nghỉ học ở trường, tự học ôn tập tại nhà.

Nhà trường tổ chức họp toàn thể hội đồng sư phạm.

 

Nay thông báo để phụ huynh được rõ.

 

                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                        ĐỖ ĐÌNH ĐOÀN

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163