Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ tư, 1/9/2021, 19:42
Lượt đọc: 281

Thông báo về việc học sinh ở tỉnh đăng ký học tạm

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM

        TP HỒ CHÍ MINH                                    Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

 

                                                   Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc học sinh ở tỉnh đăng ký học tạm

 

Trường THPT Nguyễn Trãi Thông báo:

1/ Về việc học sinh ở tỉnh đăng ký học tạm:

 Thực hiện hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh về “Tổ chức cho học sinh các tỉnh học tạm trong thời gian giãn cách theo chỉ thị 16 của Chính phủ”.

Trường THPT Nguyễn Trãi tiếp nhận học tạm tại trường những học sinh các tỉnh vì lý do giãn cách phải ở lại trong Thành phố Hồ Chí Minh. Phụ huynh có nhu cầu xin vui lòng liên hệ cô Phạm Thị Ánh Tuyết, ĐT: 0834613999 để được hướng dẫn.

2/ Về việc chuyển trường:

Trường THPT Nguyễn Trãi tiếp nhận học sinh chuyển trường lớp 11, 12 (NH 2021-2022) khi đáp ứng điều kiện sau:

          + Do thay đổi chổ ở, đến gần trường THPT Nguyễn Trãi.

          + Đủ hồ sơ hợp lệ.

          + Được sự đồng ý của Sở Giáo dục và Đào tạo (nếu là học sinh ở tỉnh).

 

                                                                              HIỆU TRƯỞNG

       (Đã ký)

                                                                               Lê Công Triệu

Tác giả: Quản trị viên

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164