Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ ba, 8/12/2015, 0:0
Lượt đọc: 1062

Luật nghĩa vụ quân sự năm 2005

Nguồn tin: http://www.moj.gov.vn/vbpq/_layouts/print.aspx?id=18141

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163