Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ năm, 6/10/2016, 0:0
Lượt đọc: 621

Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13

Nguồn tin: http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=180640

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164