Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ bảy, 13/6/2020, 0:0
Lượt đọc: 330

QUY CHẾ THI TỐT NGHIỆP THPT NĂM 2020 - ĐÍNH KÈM TRONG THÔNG TƯ 15/2020/TT-BGDĐT NGÀY 26/5/2020

Xem toàn bộ Quy chế trong File đính kèm.

Nguồn tin: THPT NGUYỄN TRÃI

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164