Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ hai, 9/2/2015, 0:0
Lượt đọc: 34

Thông tư 20 hướng dẫn thực hiện miễn giảm học phí công lập

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ký ban hành Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủquy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010 - 2011 đến năm học 2014 - 2015.

Một số nội dung quy định như sau:

1) Đối tượng không phải đóng học phí gồm:

- Học sinh tiểu học trường công lập.

- Học sinh, sinh viên ngành sư phạm hệ chính quy đang theo học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học công lập, theo chỉ tiêu đào tạo của Nhà nước, được Ngân sách nhà nước cấp bù học phí.

- Người theo học các khóa đào tạo nghiệp vụ sư phạm để đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2) Đối tượng được miễn học phí gồm: …..

3) Đối tượng được giảm học phí gồm: …..

- Các đối tượng được giảm 70% học phí gồm: …..

- Các đối tượng được giảm 50% học phí gồm: …..

4) Đối tượng được hỗ trợ chi phí học tập gồm: …..

……

Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2014


Xem chi tiết tập tin đính kèm.

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163