Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ tư, 23/1/2019, 0:0
Lượt đọc: 2059

Biểu mẫu xây dựng kế hoạch học tập và cam kết thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Biểu mẫu xây dựng kế hoạch học tập CT05-CT/TW

Biểu mẫu xây dựng kế hoạch học tập CT05-CT/TW

 

Thầy Cô tải FIle này về thực hiện và nộp lại cho Tổ trưởng bộ môn trước ngày 15/02/2019.

Tổ trưởng tổng hợp theo danh sách tổ viên sau đó nộp lại cho Cô Mai (Tổ trưởng Tổ Toán)

 

Giáo viên dùng mẫu riêng cho giáo viên.

Đảng viên sử dụng mẫu dành cho đảng viên

 

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

164