Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ bảy, 23/5/2020, 0:0
Lượt đọc: 237

Tập 3: Cùng đất nước – đổi mới và hội nhập – những đổi mới của tổ chức Công đoàn thành phố trong giai đoạn đổi mới – hội nhập

Căn cứ công văn số 076/CĐGD của Công đoàn ngành giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh ngày 11/5/2020 về việc triển khai Bộ phim tư liệu “Ký ức mãi không quên” gồm 04 tập phim ngắn (Tập 1: Ký ức mãi không quên – những khó khăn của tổ chức Công đoàn những ngày đầu tiếp quản thành phố; Tập 2: Sức trẻ ngày ấy – khí thế trong lao động, sản xuất, xây dựng thành phố những ngày đầu giải phóng; Tập 3: Cùng đất nước – đổi mới và hội nhập – những đổi mới của tổ chức Công đoàn thành phố trong giai đoạn đổi mới – hội nhập; Tập 4: Tiếp nối truyền thống – hoạt động của tổ chức Công đoàn thành phố trong giai đoạn hiện nay và định hướng trong thời gian tới).

Tin cùng chuyên mục

86