Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ ba, 31/8/2021, 12:27
Lượt đọc: 359

Thông báo khẩn

Hiện này Giáo viên chủ nhiệm khối 10 đang tích cực liên hệ với PHHS, học sinh nhưng vẫn không được. PHHS, học sinh thấy thông báo này liên hệ với Giáo viên chủ nhiệm lớp mình gấp để biết thời khóa biểu học tập, Giáo viên bộ môn và các nội dung quan trọng đầu năm. Sinh hoạt chủ nhiệm trực tuyến vào lúc 9 giờ 00 ngày 01/9/2021.

Tên giáo viên chủ nhiệm và số điện thoại có đính kèm theo danh sách lớp.

Tác giả: Quản trị viên

Tin cùng chuyên mục

87