Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ bảy, 23/7/2016, 0:0
Lượt đọc: 357

Thông báo về việc nhận Giấy chứng nhận tạm thời và Phiếu điểm THPTQG

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 7 năm 2016

 

THÔNG BÁO

V/v phát Giấy chứng nhận tạm thời TN THPTQG 2016

và Giấy báo kết quả thi THPTQG 2016

 

Mời học sinh lớp 12 (năm học 2015-2016) về trường THPT Nguyễn Trãi để nhận giấy chứng nhận tạm thời tốt nghiệp THPT và Giấy chứng nhận điểm thi THPTQG 2016

Khi đến nhận hồ sơ, học sinh phải đem theo Thẻ dự thi hoặc Giấy báo dự thi THPTQG; Liên hệ phòng học vụ, gặp Cô Tuyết.

Lịch phát cụ thể như sau:

Ngày

Buổi sáng

Từ 8g00 – 10g00

Buổi chiều

Từ 13g30 – 16g00

Thứ Ba

Ngày 26/7/2016

12A1; 12A2; 12A3

12A4; 12A5; 12A6

Thứ Tư

Ngày 27/7/2016

12A7; 12A8; 12A9

12A10; 12A11; 12A12

                                                                     PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                         ĐỖ ĐÌNH ĐOÀN

Tác giả: PHT

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163