Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ ba, 28/4/2020, 0:0
Lượt đọc: 192

Tiêu chí Đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch COVID-19 Trường THPT Nguyễn Trãi

Nhằm đánh giá mức độ an toàn trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, nhà trường tự đanh giá theo Bộ tiêu chí của Sở Giáo duc & Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh

Tác giả: THPT Nguyễn Trãi

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163