Một ngày học ở Nguyễn Trãi, mãi mãi là anh em.
Thứ ba, 15/3/2016, 0:0
Lượt đọc: 225

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI TRONG KỲ THI HỌC SINH GIỎI 2015-2016

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI

DANH SÁCH HỌC SINH

ĐẠT GIẢI KỲ THI HỌC SINH GiỎI LỚP 12 THPT CẤP THÀNH PHỐ

NĂM HỌC 2015-2016

STT         STT Môn                         Họ Tên                   Lớp                  Giải

        1      30    Toán                Phạm Huy Tùng                      12A01   Nhì

        2      57    Toán                Thạch Tân                               12A01    Nhì

3      200 Vật lý               Lê Nguyễn Quang Vinh         12A01     Nhì

4      224 Vật lý               Nguyễn Minh Huy                  12A01     Nhì

5      322 Vật lý               Trương Thị Kim Ngân             12A01    Ba

        6      363 Vật lý               Nguyễn Thanh Tùng               12A02     Ba

        7      729 Sinh học           Nguyễn Văn Phúc                   12A01    Nhì

        8      866 Sinh học           Hoàng Lê Đạt                          12A01    Ba

        9      948 Ngữ văn           Trần Thị Ngọc Tâm                12A01     Nhất

        10    1032 Ngữ văn         Nguyễn Hữu Minh                  12A12     Nhì

        11    1132 Ngữ văn         Cao Thanh Nhàn                     12A08     Ba

        12    1216 Ngữ văn          Phạm Ngọc Hân                      12A03     Ba

        13    1393 Địa                  Nguyễn Đình Bảo Trâm         12A02     Ba

        14    1528 Tiếng Anh      Nguyễn Trọng Hoàng Phú      12A02     Nhì

Viết bình luận

Tin cùng chuyên mục

Công ty cổ phần phần mềm Quảng Ích

163